IDS LOGO nieuw 3.pmd

De missie van de Ingeborg Douwes Stichting (IDS) is om psychosociale zorg toegankelijk te maken voor iedereen die wordt geconfronteerd met kanker, jong en oud. 

De stichting is vernoemd naar Ingeborg Douwes, een 38-jarige moeder van drie jonge kinderen, die in april 2000 is overleden aan de gevolgen van borstkanker. Haar levensinstelling was: “je krijgt geen keuze over onze vergankelijkheid, maar je beslist wel de regie over jouw eigen leven. En er is geen beter moment dan nu.”

De Stichting vervult haar missie via allerlei initiatieven zoals de steun aan het Ingeborg Douwes Centrum, een expertisecentrum waar kankerpatiënten en hun naasten terecht kunnen voor psychosociale hulp. Vóór, tijdens en ná de klinische behandelingen bestaat er steun om ook mentaal te verwerken wat je overkomt.

Om ook breder ondersteuning te bieden aan deze doelgroep op een laagdrempelige manier heeft de Stichting de Geraakt-door-kankerlijn in het leven geroepen. Vanaf 1 februari biedt deze telefonische hulplijn een luisterend oor voor iedereen die geraakt is door kanker. Voor mensen die zelf patiënt zijn of zijn geweest en voor de familie en vrienden daaromheen, die ook onderdeel zijn van het ziekte- en genezingsproces. De geraakt-door-kankerlijn is nu 7 dagen in de week operationeel tussen 16-22 uur. Later in het jaar wordt de bereikbaarheid verder uitgebreid naar een 24/7 telefonische hulplijn

De Ingeborg Douwes Stichting staat open voor samenwerkingen met andere partners om deze lijn uit te breiden en in stand te houden. Indien u hiertoe interesse heeft, neem dan vooral contact op! Evert Douwes info@ingeborgdouwesstichting.nl of Debbie Prijs (debbie@geraaktdoorkanker.nl, 06 52 395 953).