Afgegeven door De Ingeborg Douwes Stiching/ Geraakt door kanker, KvK-nummer 34134902 gevestigd aan Johannes Vermeerstraat 15H, 1071 DK Amsterdam , hierna te noemen: Geraakt door kanker

Geraakt door kanker vindt de privacy van hulpvragers belangrijk. Deze privacyverklaring informeert u over de verwerking van persoonsgegevens conform de AVG, wanneer u contact opneemt met De Geraakt door kanker-lijn per telefoon of e-mail. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld een naam, telefoonnummer of IP-adres.

Alle medewerkers van de geraakt-door-kankerlijn (beroepskrachten en vrijwilligers) hebben een geheimhoudingsplicht. Voor aanvang van een samenwerkingsverband wordt dit in een geheimhoudingsovereenkomst geregeld en ondertekend.

Geraakt door kanker onderkent verschillende kanalen waarover ons informatie bereikt, via:

  1. Telefonische hulplijn
  2. de website & social media.

 

HULPLIJNEN : Geraakt-door-kankerlijn

Als u gebruik maakt van de geraakt-door-kankerlijn is het gesprek met een vrijwilliger anoniem en vertrouwelijk. Ook worden telefoongesprekken niet opgenomen. Er zal niet gevraagd worden naar bijvoorbeeld uw naam of adresgegevens.

Het telefoonnummer waarmee u belt, is niet zichtbaar voor onze vrijwilligers van onze organisatie; zelfs niet indien u met ‘nummerweergave aan’ belt. Uw telefoonnummer wordt versleuteld opgeslagen in het systeem. Dit proces vindt plaats bij de (een extern) provider.

Deze processen vinden plaats in een extern voor ons niet toegankelijk systeem.

Vertrouwelijk gesprek

De vertrouwelijkheid die de geraakt-door-kankerlijn garandeert, betekent dat de vrijwilliger de inhoud van het gesprek niet deelt met andere medewerkers van de geraakt-door-kankerlijn tenzij het ter zake doet; dus bijvoorbeeld voor opleidings- en/of trainingsdoelen en/of, emotionele verwerking of kwaliteitsverbetering. En dan altijd anoniem.

Anonimiteit is een recht en geen plicht. Als u uw naam wilt noemen en daar geen problemen mee hebt, is dat wat ons betreft prima. De vrijwilligers zullen de naam die u noemt nooit verwerken in hun verslag of registratie. Soms noemen de vrijwilligers zelf ook een (bedachte) naam. Hierin geldt vrijheid voor onze vrijwilligers.

Registratie van gesprekken
Gesprekken worden bij de geraakt-door-kankerlijn geanonimiseerd geregistreerd. Het tijdstip van bellen, de lengte van het gesprek, de herkomstregio van de beller en de ingang (nummer van de hulplijn) welke is gekozen, kan zichtbaar worden gemaakt voor stafmedewerkers.
Ook maken de vrijwilligers een kort verslag van het gevoerde gesprek met als doel persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening. Ook deze registratie is door niemand te herleiden naar uw identiteit.

Het is mogelijk dat er (onaangekondigd) meegeluisterd wordt met een vrijwilliger door een beroepskracht of ervaren mentorvrijwilliger. Dit is nodig om nieuwe vrijwilligers zorgvuldig op te kunnen leiden en/of om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen c.q. te verbeteren.

Begrenzing
Contact opnemen met de Geraakt door kanker is begrensd. De begrenzing is een bewuste keuze van onze organisatie. We willen bereikbaar zijn voor iedereen en proberen de aandacht zo goed mogelijk te verdelen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het contact helpt of iets bijdraagt. We willen ook voorkomen dat mensen steeds afhankelijker worden van het bellenmet de geraakt-door-kankerlijn.
De begrenzing is ingesteld op maximaal vier gesprekken per etmaal. De begrenzing wordt volledig automatisch geregeld in het telefoonsysteem bij onze provider. De provider gebruikt hiervoor het versleutelde telefoonnummer.

WEBSITE & SOCIAL MEDIA

Cookies zijn kleine bestanden die tijdens het surfen voorkeuren onthouden en deze opslaan op uw computer. Cookies helpen bij het surfen door het onthouden van zaken als: inlognamen, wachtwoorden, de inhoud van een winkelwagentje en bepaalde voorkeuren zoals de taalinstelling. Daarnaast zijn er cookies die registreren welke websites u bezoekt en zo een inschatting maken van uw interesses. Cookies kunnen uw computer niet infecteren met een virus of malware.
De website www.geraaktdoorkanker.nl gebruikt cookies voor het meten van webstatistieken en voor enkele social media-plug-ins. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten verbeteren. De gegevens worden op anonieme basis gebruikt, u kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden. Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies? U kunt uw browserinstellingen aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat u een cookie accepteert of instellen altijd alle cookies te weigeren.

Derden
De door u via onze website en/of social media verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor de toezending van de door u gevraagde informatie. De gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt.

Doel van de verwerking van gegevens
Als er gegevens worden geregistreerd, gebeurt dit anoniem, gepseudonimiseerd en versleuteld. Het doel dient altijd om de kwaliteit te kunnen verbeteren of om algemene data te kunnen verstrekken aan subsidiënten.

Contact, bijvoorbeeld een suggestie, compliment of klacht
Als u contact opneemt met de geraakt-door-kankerlijn, bijvoorbeeld voor het doen van een suggestie of compliment middels het registratieformulier, kunt u er zelf expliciet voor kiezen of u daarbij persoonlijke gegevens met ons wilt delen. Enkel in die gevallen kunnen en zullen wij u een reactie geven. Indien u later mocht besluiten het toch bij een anonieme melding te willen houden, kunt uw toestemming tot het krijgen van een reactie intrekken. Ook kunt u uw melding laten verwijderen. De gegevens worden per definitie na afhandeling gewist of in geval van een klacht enkel geanonimiseerd bewaard voor verantwoording.

Aanmeldformulieren
Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger bij de geraakt-door-kankerlijn, wordt uw aanmeldformulier via een beveiligd systeem aangeboden bij ons.. De ingevulde persoonsgegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen en pas zodra het eerste contact heeft plaatsgevonden en afspraken tot kennismaking zijn gemaakt, zullen uw gegevens overgezet worden in een beveiligde CRM-omgeving. Wanneer er geen kennismakingsgesprek plaatsvindt zullen uw gegevens worden vernietigd.

Contact
Uw kun via info@geraaktdoorkanker.nl contact opnemen met Geraakt door kanker. Wij zullen binnen 5 werken reageren op uw vraag.

Wijzigingen in Privacyverklaring
De Ingeborg Douwes Stichting/De geraakt-door-kankerlijn, behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.